//www.ensirket.com.tr/wp-content/uploads/2018/06/hedef-scaled.jpg

Reklam; doğru mesajı, doğru kitleye en doğru fikirle iletme sanatıdır.

Bu aşama pazarlama iletişiminin en önemli aşamasıdır.

Hitap edeceğiniz kitle vereceğiniz ürün ya da hizmete göre farklılık gösterebilir.Bu yüzden yapılması planlanan iletişim çalışmasının yani reklamın kimlere iletilmesi gerektiğini nokta atışı olarak hedefleriz.

En Şirket; müşterilerinizi demografik ve psikolojik faktörler, kültür, sosyal statü, ekonomik ve davranışsal modellere göre sizin için gruplandırır ve her bir hedef kitle grubu için markanızın söylemlerini en uygun hale getirir.

 

 

“Büyük Paraların Değil;Büyük ve İnce Fikirlerin Gücüne İnanırız.”

Abonemiz Olun!